Покрајински секретаријат за спорт и омладину Нови Сад је доделио школи средства за финансирање програма - пројекта "Опремање спортским реквизитима и опремом" у износу од 370591 динара.

Иста средства су утрошена и опрема је испоручена школи од стране "Едукалис"-а из Београда.

Search